#تابش_امید_۲

از ابتدای کار دولت تدبیر و امید ۲۷ پروژه گازرسانی در روستاهای شهرستان ماکو به بهره برداری رسیده است

از ابتدای کار دولت تدبیر و امید ۲۷ پروژه گازرسانی در روستاهای شهرستان ماکو به بهره برداری رسیده است

 

# نظر : 0