بازدید بخشدار مرکزی ماکو به همراه تعدادی از مسئولین ادارات خدمات رسان از روستای تلیم خان و مخند

بازدید بخشدار مرکزی ماکو به همراه تعدادی از مسئولین ادارات خدمات رسان از روستای تلیم خان و مخند

صبح امروز بمنظور بررسی مسائل و مشکلات روستاهای تلیم خان و مخند ، امیر نعنائی بخشدار مرکزی ماکو بهمراه تعدادی از مسئولین ادارات خدمات رسان با حضور در این روستا ، از نزدیک در جریان امور قرار گرفته و در راستای حل آنها دستورات لازم را صادر نمودند . 

 

 

 

# نظر : 0