با میزبانی استان ایغدیر ترکیه :
هشتاد و هشتمین جلسه کمیته فرعی و امنیتی ایران و ترکیه برگزار شد
  • چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 18:00

آرشیو اخبار


تصویر روز